Ydelser

Hos Revisionsfirmaet Georg Mathiasen lægger vi stor vægt på, at de ydelser vi udfører for vore kunder har høj kvalitet. Vi sikrer dette gennem vort kvalitetsstyringssystem, som opfylder Foreningen Registrerede Revisorer’s kvalitetsnormer, og kontrolleres af eksterne auditører. Kvalitetsstyringssystemet medfører, at udførelsen af vore arbejdsopgaver er underlagt systematisk kvalitetssikring og -kontrol

Vi kan tilbyde vor assistance indenfor alle den registrerede revisors arbejdsområder, f. eks.:

LOVPLIGTIG REVISION AF SELSKABER OG FONDE
UDARBEJDELSE AF DRIFTSØKONOMISKE REGNSKABER
UDARBEJDELSE AF SKATTEREGNSKABER MED PERSONLIG INDKOMSTOPGØRELSE OG KAPITALFORKLARING
ASSISTANCE VEDRØRENDE VIRKSOMHEDSORDNINGEN ELLER KAPITALAFKASTORDNINGEN
BUDGETUDARBEJDELSE
BOGFØRING OG MOMSOPGØRELSER
FORSKUDSOPGØRELSER
SKATTERÅDGIVNING OG -PLANLÆGNING
RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDSOPSTART
VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING I ØVRIGT